XXI Kongres Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej (CBGA) odbędzie się w tym roku w dniach 10-13 września na Uniwersytecie w Salzburgu, Austria

 

http://cbga.sbg.ac.at/index.php

Od wielu lat głównym celem kongresów CBGA jest zgromadzenie specjalistów z dziedziniy nauk o ziemi z całego świata, ze szczególnym uwzglednieniem uczestników z krajów Europy południowo-wschodniej. W nawiązaniu do decyzji podjętej na zeszłorocznej konferencji JURASSICA w Zakopanem, o nie dublowaniu w roku bieżącym kolejnego spotkania naszej grupy z kongresem Jurajskim w który odbył się w Meksyku zaproponowaliśmy organizatorom kongresu w Austrii przeprowadzenie w jego ramach niezależnej sesji poświęconej systemowi jurajskiemu, co spotkało się aprobatą. Dlatego w imieniu organizatorów (Michał Krobicki – AGH, Kraków; Hans-Jürgen Gawlick – Uniwersytet w Leoben; Jozef Michalík – Słowacka Akademia Nauk, Bratysława i János Haas – Uniwersytet Eötvös Loránd, Budapeszt) sesji (GT2-4) zatytułowanej Jurassic system of the Carpatho-Balkan realm and adjacent regions), mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką systemu jurajskiego do czynnego udziału w konferencji i zgłaszania na nią referatów. Formacje jurajskie, szeroko rozprzestrzenione w obrębie alpejsko-karpacko-bałkańsko-helleńskiego pasa orogenicznego, stanowią kluczowe ogniwa w geotektonicznych rekonstrukcjach ewolucji zachodniej Tetydy i obszarów przyległych. Zapraszamy więc Państwa do udziału w obradach sesji w zakresie wszystkich gałęzi geologii tego okresu, włączając w to również zagadnienia zarówno najpóźniejszego triasu jak również najwcześniejszej kredy. Serdecznie rekomendujemy Państwu tą sesję jako doskonałe forum do dyskusji o "jurajskim świecie" w zakresie preferowanych przez Was zagadnień. Z góry dziękujemy za uwagę i Państwa udział i mamy nadzieję na spotkanie we wrześniu w Salzburgu!

http://cbga.sbg.ac.at/index.php/programme/sessions