XXI Kongres Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej (CBGA) odbędzie się w tym roku w dniach 10-13 września na Uniwersytecie w Salzburgu, Austria

December 5, 2018 – December 7, 2018

The JK2018 meeting will focus on a ca. 20 My interval of time spanning the
Tithonian – Berriasian / Volgian – Ryazanian / – Valanginian interval

10 Międzynarodowy Kongres Jurajski był współorganizowany przez Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) i Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).