10 Międzynarodowy Kongres Jurajski, San Luis Potosi, Meksyk, 4 - 10 lutego 2018 r

 

10 Międzynarodowy Kongres Jurajski był współorganizowany przez Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) i Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Prace przygotowawcze do kongresu rozpoczęły się w 2013 r, a Komitet Organizacyjny poświęcił ogromną ilość pracy na jego organizację. Sesje kongresowe odbyły się w Centro Cultural Bicentenario Universidad Autónoma de San Luis Potosí w Meksyku. Temat przewodni Kongresu brzmiał: "Morskie i kontynentalne środowiska  jurajskie", obrady podzielono na 10 sesji  tematycznych:

1) Granice jurajskie i stratyotypy w utworach morskich i kontynentalnych;

2) Biostratygrafia, stratygrafia sekwencji, stratygrafia izotopowa, magnetostratygrafia i cyklostratygrafia jury;

3) Dynamika różnorodności biologicznej i ewolucja życia jurajskiego;

4) Facje depozycyjne, paleogeografia i zmiany środowiskowe oraz rekonstrukcja ekosystemów Tetydy;

5) Paleoklimat jury, cyrkulacja paleoatmosferyczna i stężenie CO2;

6) Biotyczne, klimatyczne i geochemiczne efekty CAMP;

7) Główne wydarzenia w biosferze i geosferze jurajskiej, ich przyczyny i mechanika;

8) Zasoby mineralne i energetyczne (ropa, gaz i węgiel, itp.);

9) Zatoka Meksykańska - ewolucja rejonu karaibskiego w jurze oraz jurajskie skały macierzyste i zbiornikowe;

10) Geoparki i muzea jurajskie: ich rola w ochronie zabytków geologicznych i edukacji publicznej.

Łącznie w Kongresie uczestniczyło 81 delegatów z 16 krajów, zaprezentowano 77 referatów i 15 posterów. Pobudziły one ożywioną dyskusję. Jak zwykle ważnym tematem każdego Kongresu Jurajskiego jest postęp w definiowaniu brakujących GSSP (Global Stratotype Section and Points). Osobna sesja poświęcona była problemowi dolnej granicy keloweju, głównie w odniesieniu do wcześniej proponowanej granicy w profilu Albstadt-Pfeffingen w Niemczech.

team jurassic

 Uczestnicy 10 Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego 2018 w San Luis Potosi

Niezwykle ważną częścią każdego kongresu jurajskiego jest program wycieczek terenowych. Przed- i pokongresowe wycieczki terenowe stanowiły doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy uczestników.

Wycieczki terenowe obejmowały:

  1. A. Paleośrodowiska i biostratygrafia górnego synemuru (jury dolnej) środkowo-wschodniego Meksyku. Przewodnik: Carlos Esquivel Macias.
  2. B. Zapis utworów hetangu i synemuru w NW Sonora. Przewodnicy: Carlos González León i Timothy Lawton.
  3. C. Dwa kaniony w systemie jurajskim : zapis sedymentologiczny i paleontologiczny w Oaxaca w południowym Meksyku. Przewodnicy: Patricia Velazco i Michelangelo Martini.
  4. D. Wczesnojurajska sukcesja wulkaniczno-osadowa na dawnym zachodnim skraju równikowej Pangei epikontynentalnej środkowej części Meksyku: basen mezozoiczny, formacje Zuloaga i La Caja w północnym Meksyku, San Luis Potosí i Zacatecas. Przewodnicy: Ana Bertha Villaseñor, Rafael Barboza, Federico Olóriz.
  5. E. Od ryftowania do dryfu – historia powstawania Zatoki Meksykańskiej zarejestrowana w Chiapas. Przewodnik: Roberto Molina Garza.

Dodatkowo zorganizowano wycieczkę śródkongresową do Majo Joya Honda, a następnie niezapomniane meksykańskie przyjęcie na ranczo w Peotillos Hacienda.

15 do 20 prac związanych z amerykańską jurą zaprezentowanych na kongresie ma zostać opublikowanych w specjalnym tomie Journal of South American Earth Science.

Podczas ceremonii zamknięcia Kongresu delegaci wyrazili swoje poparcie dla włączenia naszego wspieranego przez ISJS czasopisma "Volumina Jurassica” do listy ISI / Web of Science. Następnie Josef Pálfy (poprzedni przewodniczący ISJS) przedstawił Budapeszt jako miejsce 11. Kongresu Jurajskiego w 2022 roku. Propozycja została przyjęta bardzo pozytywnie i po trzech kongresach w Azji i Ameryce kolejny Kongres Jurajski powróci do Europy.

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczyła Ana Bertha Villaseñor, nie szczędził zaangażowania abyśmy czuli się jak najlepiej na doskonale zorganizowanym Kongresie. Nasi gospodarze przedstawili nam nie tylko geologię jurajską Meksyku, ale również wykorzystali wszystkie sposobności, aby pokazać nam piękno natury, fascynującą historię i bogactwo kulturowe tego wspaniałego kraju .

Grzegorz Pieńkowski

 

zobacz także:

Paleontología Mexicana Núm. 3 (2018) 10th International Congress of Jurassic System (número especial)

 

Attachments:
Download this file (Abstract Volume Mexico 2018.pdf)Abstract Volume Mexico 2018.pdf[ ]30146 kB2018-03-20