Spała 09 - 11.10.2014

Polskie Towarzystwo Geologiczne

Słowackie Towarzystwo Geologiczne

Sekcja: Polsko – Słowacka Grupa Robocza Systemu Jurajskiego

 

  • Komitet organizacyjny: Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Wierzbowski, Bronisław Andrzej Matyja, Błażej Błażejowski, Jolanta Iwańczuk, Renata Jach, Adam Tomašových i Jadwiga Ziaja.
  • Miejsce Konferencji: Spała, Polska
  • Opłata konferencyjna: opłata konferencyjna wynosi 470 zł; obejmuje materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie, autokar podczas wycieczek, przerwy kawowe, spotkanie towarzyskie, suchy prowiant. Konto: Polskie Towarzystwo Geologiczne, PKO BP SA Oddział I Kraków nr 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842 z dopiskiem "Jurassica XI
  • Ważne daty: rejestracja na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; rejestracja do 15.06.2014, abstrakty do 15.06.2014, opłata do 30.06.2014.

  • Komunikat 2

Szanowni Państwo!

Po rocznej przerwie związanej z organizacją 9 Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego, który się odbył na przełomie 2013 i 2014 r. w Jaipurze (Indie), ponownie planujemy spotkanie w ramach naszej cyklicznej konferencji „Jurassica XI”. Zgodnie z decyzją podjętą na naszym ostatnim spotkaniu, które odbyło się na Ukrainie, tym razem zapraszamy Państwa do Polski Centralnej, gdzie planujemy zapoznać Państwa z utworami epikontynentalnej górnej jury (tytonu – albo jak ktoś woli środkowego wołgu) i wyższej środkowej jury niżu polskiego. Tradycyjnie planujemy jeden lub dwa dni referatowe oraz 1 dniową sesję terenową w okolicach Sławna k. Opoczna i Inowłodza.  

Obecnie już słynne stanowisko paleontologiczne - czynny kamieniołom Owadów-Brzezinki koło Sławna – położone jest około 19 km na południowy-wschód od Tomaszowa Mazowieckiego. Zebrany z występujących tu wapieni zespół niezwykle dobrze zachowanych szczątków organizmów morskich i lądowych górnego tytonu obejmuje m.in. zęby i kości ryb i morskich gadów, muszle amonitów, pancerze skorupiaków – w tym bardzo bogaty materiał skrzypłoczy, skrzydła owadów i kości gadów latających (pterozaurów).  To jedyne miejsce w Polsce wykazujące znaczne podobieństwo do klasycznych jurajskich stanowisk typu Fossil Konservat-Lagerstätten, takich jak Nusplingen czy Solnhofen w południowych Niemczech, jednakże o około 2 mln lat od nich młodsze, co daje szczególne możliwości śledzenia linii rozwojowych różnych rzadko spotykanych grup organizmów. Badania prowadzone w obrębie stanowiska Owadów Brzezinki w ramach grantu NCN dotyczą analizy paleontologicznej zebranych kolekcji, pozycji stratygraficznej osadów oraz ich środowiska sedymentacji – wstępne wyniki tych badan przedstawione zostaną podczas spotkania

Innym stanowiskiem geologicznym jest kamieniołom w Inowłodzu pokazujący gruby zespół piaszczystych gez keloweju, znanych dotąd jako górnojurajskie chalcedonity. Bezpośrednio starsze od nich skały t.zw. „podwapienniaki” – czyli piaszczyste wapienie ankerytowe sypią w zwietrzelinie na wysokiej skarpie Pilicy w Inowłodzu (obok niewielkiego romańskiego kosciółka p. w. św. Idziego – wysokiej klasy zabytek – godny zobaczenia! – a dawniej prowadzona tu eksploatacja tych skał jest obecnie zakazana).

W kamieniołomie w Inowłodzu kilkunastometrowy profil tworzą 15-55 cm ławice chalcedonitów, przeławicające się z utworami piaszczysto-mułowcowo-ilastymi. W chalcedonitach występują skałotwórczo spikule gąbek krzemionkowych. Wiekowo zespół chalcedonitów należy do keloweju i swym wykształceniem przypomina tego samego wieku utwory z obszaru Wyżyny Wieluńskiej czy południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 października 2014 r w okolicach Spały lub Opoczna. Osobom spoza regionu Polski centralnej proponujemy przyjazd w dzień poprzedzający - środę 8 października. Adres i lokalizację podamy w drugim komunikacie w marcu 2014.

Planujemy wydanie tomu materiałów konferencyjnych pod tytułem „Jurassica XI”, gdzie zamieszczone zostaną, oprócz abstraktów i materiałów do sesji terenowych, recenzowane krótkie artykuły w języku polskim lub angielskim. Termin nadsyłania artykułów i abstraktów podamy w drugim komunikacie.

Jest też możliwość opublikowania recenzowanych dłuższych artykułów w języku angielskim w kolejnym tomie „Volumina Jurassica”, który ukaże się na przełomie 2014 i 2015 roku (wytyczne redakcyjne zamieszczone są na stronie czasopisma).  

Dokładne informacje dotyczące programu konferencji, wysokości wpisowego oraz zakwaterowania a także formularz zgłoszeniowy prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie w marcu, zostaną one zamieszczone również na naszej stronie internetowej www.jurassica.pl.

  • Komunikat 1

Szanowni Państwo!

Po rocznej przerwie związanej z organizacją 9 Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego, który się odbył na przełomie 2013 i 2014 r. w Jaipurze (Indie), ponownie planujemy spotkanie w ramach naszej cyklicznej konferencji „Jurassica XI”. Zgodnie z decyzją podjętą na naszym ostatnim spotkaniu, które odbyło się na Ukrainie, tym razem zapraszamy Państwa do Polski Centralnej, gdzie planujemy zapoznać Państwa z utworami epikontynentalnej górnej jury (tytonu – albo jak ktoś woli środkowego wołgu) i wyższej środkowej jury niżu polskiego. Tradycyjnie planujemy jeden lub dwa dni referatowe oraz 1 dniową sesję terenową w okolicach Sławna k. Opoczna i Inowłodza.  

Obecnie już słynne stanowisko paleontologiczne - czynny kamieniołom Owadów-Brzezinki koło Sławna – położone jest około 19 km na południowy-wschód od Tomaszowa Mazowieckiego. Zebrany z występujących tu wapieni zespół niezwykle dobrze zachowanych szczątków organizmów morskich i lądowych górnego tytonu obejmuje m.in. zęby i kości ryb i morskich gadów, muszle amonitów, pancerze skorupiaków – w tym bardzo bogaty materiał skrzypłoczy, skrzydła owadów i kości gadów latających (pterozaurów).  To jedyne miejsce w Polsce wykazujące znaczne podobieństwo do klasycznych jurajskich stanowisk typu Fossil Konservat-Lagerstätten, takich jak Nusplingen czy Solnhofen w południowych Niemczech, jednakże o około 2 mln lat od nich młodsze, co daje szczególne możliwości śledzenia linii rozwojowych różnych rzadko spotykanych grup organizmów. Badania prowadzone w obrębie stanowiska Owadów Brzezinki w ramach grantu NCN dotyczą analizy paleontologicznej zebranych kolekcji, pozycji stratygraficznej osadów oraz ich środowiska sedymentacji – wstępne wyniki tych badan przedstawione zostaną podczas spotkania

Innym stanowiskiem geologicznym jest kamieniołom w Inowłodzu pokazujący gruby zespół piaszczystych gez keloweju, znanych dotąd jako górnojurajskie chalcedonity. Bezpośrednio starsze od nich skały t.zw. „podwapienniaki” – czyli piaszczyste wapienie ankerytowe sypią w zwietrzelinie na wysokiej skarpie Pilicy w Inowłodzu (obok niewielkiego romańskiego kosciółka p. w. św. Idziego – wysokiej klasy zabytek – godny zobaczenia! – a dawniej prowadzona tu eksploatacja tych skał jest obecnie zakazana).

W kamieniołomie w Inowłodzu kilkunastometrowy profil tworzą 15-55 cm ławice chalcedonitów, przeławicające się z utworami piaszczysto-mułowcowo-ilastymi. W chalcedonitach występują skałotwórczo spikule gąbek krzemionkowych. Wiekowo zespół chalcedonitów należy do keloweju i swym wykształceniem przypomina tego samego wieku utwory z obszaru Wyżyny Wieluńskiej czy południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 października 2014 r w okolicach Spały lub Opoczna. Osobom spoza regionu Polski centralnej proponujemy przyjazd w dzień poprzedzający - środę 8 października. Adres i lokalizację podamy w drugim komunikacie w marcu 2014.

Planujemy wydanie tomu materiałów konferencyjnych pod tytułem „Jurassica XI”, gdzie zamieszczone zostaną, oprócz abstraktów i materiałów do sesji terenowych, recenzowane krótkie artykuły w języku polskim lub angielskim. Termin nadsyłania artykułów i abstraktów podamy w drugim komunikacie.

Jest też możliwość opublikowania recenzowanych dłuższych artykułów w języku angielskim w kolejnym tomie „Volumina Jurassica”, który ukaże się na przełomie 2014 i 2015 roku (wytyczne redakcyjne zamieszczone są na stronie czasopisma).  

Dokładne informacje dotyczące programu konferencji, wysokości wpisowego oraz zakwaterowania a także formularz zgłoszeniowy prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie w marcu, zostaną one zamieszczone również na naszej stronie internetowej www.jurassica.pl.